Πρόγραμμα Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν (Z΄ Ἐβδομάδος ἀπό τό Πάσχα) 16 ἔως 23 Ἰουνίου 2024

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ, ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ, ΒΟΥΛΑΣ, ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ & ΒΑΡΗΣ

________

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ

ΠΡΟΦΗΤΟΥ  ΗΛΙΟΥ  ΚΟΡΜΠΙ  ΒΑΡΗΣ

Προφήτου Ἠλίου 7, ΤΚ. 16672, Κόρμπι Βάρης.                          Τηλ: 210 9655370                                                    site:http://www.profitilia-kormpivari.gr  e-mail :profhthshliaskormpivaris@gmail.gr

Πρόγραμμα Ἱερῶν ἈκολουθιῶνΖ΄ Ἐβδομάδος ἀπό Πάσχα                     16 ἔως 23 Ἰουνίου  2024.

16/6Κυριακὴ Ζ΄ ἀπό τοῦ Πάσχα, τῶν Πατέρων τῆς Α΄ Οἰκουμενικῆς Συνόδου,Τύχωνος & Μνημονίου Ἀμαθούντος Κύπρου.

 7:00-10:15 π.μ Ὄρθρος- Θεία Λειτουργία                                             10:30-11:30 Ἀρχονταρίκι                                                                18:30 -19:00 μ.μ.  Ἑσπερινός    

17/6Δευτέρα,Μανουήλ, Σαβέλ, Ἰσμαῆλ Μάρτυρος, Ἰσαύρου Διακόνου.

                                             8:00-9:00 π.μ Ὄρθρος          18:30- 19:00 μ.μ.Ἑσπερινός

18/6 Τρίτη,Λεοντίου ἐξ Αἰγίνης, Ὑπατίου, Θεοδούλου καὶ Αἰθερίου Μάρτυρος, Λεοντίου τοῦ Ἀργείου.

8:00-9:00 π.μ Ὄρθρος                                                                               18:30-19:00 μ.μ.Ἑσπερινός

19/6 Τετάρτη,  Ἰούδα Ἀποστόλου Άδελφοθέου, Παΐσιου Ὁσίου τοῦ Μεγάλου, Ἀσυγκρίτου Ἱερομάρτυρος.

  7:00-9:00 π.μ Ὄρθρος- Θεία Λειτουργία                                                       18:30-19:00 μ.μ. Ἑσπερινός 

20/6Πέμπτη,Μεθοδίου Ἐπισκόπου Πατάρων, Νικολάου Καβάσιλα, Καλλίστου Κωνσταντινουπόλεως.

8:00-9:00 π.μ. Ὄρθρος                                                                                                   18:30 μ.μ. -19:00 μ.μ.   Ἑσπερινός

21/6Παρασκευῆ,  Ἱουλιανοῦ μάρτυρος, Τερεντίου Ἱερομάρτυρος, Νικήτα Νεομάρτυρος τοῦ Νισυρίου.

           8:00-9:00 π.μ Ὄρθρος                                                                            18:30-19:15 μ.μ.Ἑσπερινός(τοῦΨΥΧΟΣΑΒΒΑΤΟΥ)

22/6  Ψυχοσάββατον,Εὐσεβίου Σαμοσάτων, Ζήνωνος & Ζηνᾶ μαρτύρων

                    7:00-9:30 π.μ Ὄρθρος- Θεία Λειτουργία        18:30 μ.μ. -19:15 μ.μ.   Ἑσπερινός τοῦ Σαββάτου

23/6Κυριακὴ τῆς Πεντηκοστῆς,Ἀγριππίνης μάρτυρος, Ἀριστοκλέους πρεσβυτέρου.

   7:00-10:45 π.μ Ὄρθρος- Θ. Λειτουργία- Ἑσπερινός τῆς Γονυκλησίας 10:55-11:30 Ἀρχονταρίκι                                           Ἐκ τοῦ  Ἱεροῦ  Ναοῦ

Πρόγραμμα Ἑβδομάδος Στ΄ άπό τό Πάσχα 9 ἕως 16 'Ιουνίου 2024

 

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ, ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ, ΒΟΥΛΑΣ, ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ & ΒΑΡΗΣ

________

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ

ΠΡΟΦΗΤΟΥ  ΗΛΙΟΥ  ΚΟΡΜΠΙ  ΒΑΡΗΣ

                                                                   Προφήτου Ἠλίου 7, ΤΚ. 16672, Κόρμπι Βάρης.                                                                                       Τηλ: 210 9655370                                                                   site: http://www.profitilia-kormpivari.gr  e-mail : profhthshliaskormpicaris@gmail.gr

Πρόγραμμα Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν  Στ΄ Ἐβδομάδος ἀπό Πάσχα             (ΤΟΥ ΤΥΦΛΟΥ)     9 ἔως 16 Ἰουνίου  2024.9/6 Κυριακὴ ΣΤ΄ ἀπό τοῦ Πάσχα (τοῦ Τυφλοῦ),Κυρίλλου Ἀλεξανδρείας, Άνανίου μάρτυρος.

    7:00-10:15 π.μ Ὄρθρος- Θεία Λειτουργία                                     10:30-11:30 Ἀρχονταρίκι                                                                                            18:30 -19:00 μ.μ.  Ἑσπερινός    

10/6Δευτέρα,Ἀλεξάνδρου & Ἀντωνίνης μ. Τιμοθέου Προύσης

     8:00-9:00 π.μ Ὄρθρος                                                                               18:30- 19:00 μ.μ. Ἑσπερινός

11/6 Τρίτη, Παναγίας Ἄξιον Ἐστίν, Βαρθολομαίου & Βαρνάβα Ἀποστόλων, Λουκᾶ Ἀρχιεπισκόπου Συμφερουπόλεως Ρώσου Ἱατροῦ

     7:00-9:30 π.μ Ὄρθρος- Θεία Λειτουργία                                 21:30  μ.μ.   Ἕναρξις Ἱερᾶς Ἀγρυπνίας Ἀποδόσεως τοῦ Πάσχα

12/6 ΤετάρτηἈπόδοσις τοῦ ΠάσχαὉσίου Ὀνουφρίου, Πέτρου τοῦ ἐν Ἄθῳ, Τριφυλίου Λευκωσίας

            1:00 μ.μ. Λήξις Ἱερᾶς Ἁγρυπνίας                                                 18:30-19:30 μ.μ.Θ’ τοῦ ΠάσχαἙσπερινός Ἀναλήψεως

13/6 Πέμπτη, Ἡ  Ἀνάληψις τοῦ Κυρίου μας, Ἀκυλίνης, Θεοδώρου & ἑτέρων μυρίων, Ἄννης & ὑιοῦ αὐτῆς Ἰωάννου

7:00-9:45 π.μ. Ὄρθρος  - Θεία Λειτουργία                                     17:00 μ.μ. -18:15 μ.μ.   Ἑσπερινός- καί Παράκληση εἰς τήν Θεοτόκον 18:15 - 19:00 μ.μ. 22η  Ομιλία Καταρτισμοῦ Ἐνηλίκων                               

14/6 Παρασκευῆ,  Ἐλισσαίου Προφήτου, Μεθοδίου Κων/πόλεως, Νήφωνος Ὁσίου Ἀθωνίτου.

           7:00-9:00 π.μ Ὄρθρος - Θεία Λειτουργία                            18:30-19:00 μ.μ. Ἑσπερινός 

15/6  Σάββατον, Ἀμώς Προφήτου, Ἱερωνύμου Ὁσίου, Αὐγουστίνου Ἱππῶνος & Μόνικας.

     7:00-9:30 π.μ Ὄρθρος- Θεία Λειτουργία                                        18:30 μ.μ. -19:15 μ.μ.   Ἑσπερινός τοῦ Σαββάτου

16/6 Κυριακὴ Ζ΄ ἀπό τοῦ Πάσχα, τῶν Πατέρων τῆς Α΄ Οἰκουμενικῆς Συνόδου, Τύχωνος & Μνημονίου Ἀμαθούντος Κύπρου.

           7:00-10:15 π.μ Ὄρθρος- Θεία Λειτουργία                                                          10:30-11:30 Ἀρχονταρίκι                                                       18:30 -19:00 μ.μ.  Ἑσπερινός    

                 Ἐκ τοῦ  Ἱεροῦ  Ναοῦ